Psykosocial utredning

Enligt lag krävs det en psykosocial bedömning hos beteendevetare eller psykolog när donationsbehandling med ägg och/eller spermier är aktuellt. Oftast inkluderar det ett eller två samtal innan själva behandlingen kan genomföras. Detta kallas för ”psykosocial bedömning/psykosocial utredning”.

Den särskilda prövningen under samtalet angående donation med psykologen kan uppfattas som krävande för den som önskar att bli förälder. Vår psykolog arbetar utifrån att bemöta dig med respekt och genom ett inkännande bemötande samt information om syftet med utredning är av  grundläggande betydelse i samtalen.

Själva utredningen genomförs med ett starkt barnperspektiv, detta är att sätta de kommande barnets trygghet i fokus samt följa och gå i linje med FN-konventionen om barn rättigheter, i artikel 3, om att barnets bästa ska komma i första hand.

I de behandlingar där en psykologisk bedömning behövs innan, kan du boka en tid själv hos vår psykolog.
Kontaktuppgifter hittar du nedan.

 

Charlotte Af Ekenstam
Leg. psykolog
Mariatorget 1 A
Stockholm
www.charlotteafekenstam.com
caepsykolog@gmail.com
0763-27 41 79