• sv
    • en

Provrörsbefruktning – IVF

Boka tid

Provrörsbefruktning (IVF) är den mest effektiva behandlingsformen vid ofrivillig barnlöshet. Vid IVF befruktas kvinnans ägg utanför kroppen.

Boka tid

IVF mot ofrivillig barnlöshet

IVF (provrörsbefruktning) är den mest effektiva behandlingsformer vid ofrivillig barnlöshet och har hjälpt många par världen över. Hos oss på Ovumia erbjuder vi behandling utan väntetider.

IVF är ett framgångsrikt alternativ vid flera typer av infertilitet, oavsett om det beror på problem med äggledarna, endometrios eller spermiernas kvalitet. Vår expertis och vårt personliga stöd kommer vägleda er genom varje steg av behandlingen

Vi förstår att väntan kan kännas överväldigande när man kämpar för att bli förälder, det är därför vi på Ovumia strävar efter att erbjuda våra patienter en omedelbar väg utan väntetider till IVF-behandling. Kontakta oss gärna för en konsultation så hjälper vi er att ta nästa steg mot att förverkliga er dröm och längtan om att bli föräldrar.

ICSI, IVF i Stockholm
På bilden visas metoden ICSI

Mer om IVF

Ägglossningsstimulering

Under en normal menstruationscykel mognar och lossnar en äggcell, medan de övriga äggblåsorna som börjat mogna tillbakabildas. Inför behandlingen med provrörsbefruktning genomgår kvinnan en noggrant planerad hormonbehandling för att optimera chanserna till framgång. Målet med denna behandling är att stimulera äggstockarna för att producera flera äggblåsor, vilket i sin tur ökar antalet mogna ägg för befruktning.

Behandlingen med hormoner skräddarsys för varje individ och sträcker sig vanligtvis över en period på 2-4 veckor. Under behandlingstiden genomförs regelbundna ultraljudsundersökningar för att se hur behandlingen fortskrider. Vi behov kan det även bli aktuellt att kontrollera hormonnivåerna med hjälp av blodprover.

Det är viktigt att poängtera att under en hormonbehandling kan din vardag fortsätta som vanligt. Arbete och fritidsaktiviteter behöver inte påverkas, vilket ger dig frihet att fokusera på din behandling samtidigt som du fortsätter att njuta av livets i övrigt.

Ägguttag

Oocyte
© Ovumia

När behandlingen med hormoner är avslutad är det dags för nästa steg i processen – Äggplock. Detta utförs under en noggrant övervakad process där de mogna äggcellerna samlas in från äggstockarnas äggblåsor. Genom en tunn nål och ultrasljudsstyrning via slidan genomförs processen. Kvinnan får i samband med äggplocket intravenös smärtlindring och bedövning i slidan.

Efter ägguttaget får kvinnan stanna kvar på vår klinik för observation under några timmar och vid behov kan ytterligare smärtlindring tillhandahållas. Normalt sett rekommenderas vila dagen före samt två dagar efter ägguttaget för att underlätta återhämtningen.

Provrörsbefruktning (IVF)

Provrörsbefruktningen utförs i laboratoriet av våra kompetens embryologer där äggcellerna från kvinnan och mannan spermier samlas in och odlas under noggrann övervakning.

Vanligtvis befruktas omkring 70% av äggen. Av de befruktade äggen utvecklas cirka 30-50% till högkvalitativa embryon. Våra embryologer väljer sedan ut det bäst lämpade embryot för att återföra till livmodern 2-5 dagar efter befruktningen. De embryon som är kvar av god kvalitet förvaras för eventuella framtida embryoåterföringar. I genomsnitt leder 30-40% av embryoåterföringarna till graviditet.

Mikroinjektion (ICSI)

ICSI
© Ovumia

Mikroinjektion används vid låg spermiekvalitet eller efter misslyckad traditionell provrörsbefruktning. Med en tunn glasnål injiceras spermien direkt in i äggcellen.

Efter mikroinjektionen övervakas befruktningen och embryots utveckling på samma sätt som vid vanlig provrörsbefruktning. Resultaten av mikroinjektion liknar de vid traditionell provrörsbefruktning.

Insamling av spermier från testikelvävnad

När spermier saknas i sädesvätskan kan de samlas in från testikelvävnaden. Detta görs genom att ta ett vävnadsprov från testikeln under lokalbedövning. Ingreppet är vanligtvis snabbt och okomplicerat.

De spermier som samlas in separeras från vävnadsprovet och används för att befrukta de mogna äggcellerna med hjälp av mikroinjektionsteknik (ICSI).

Blastocyst

Embryoodling

Efter 16-20 timmar kontrolleras embryonas utveckling och en bedömning görs. Det är möjligt att återinför embryot till livmodern redan vid det här skedet, men en längre embryoodling gör det lättare att välja ut det bäst lämpade embryot. Då ökar chanserna för embryot att fästa i livmodern på ett önskvärt sätt.

Vanligtvis odlas embryon i laboratoriet under 4-5 dagar tills en blastocyst har bildats för att maximera dess potential.

Våra embryologer på Ovumia använder den senaste teknologin för att noggrant övervaka och bedöma embryots utveckling, vilket ökar möjligheterna till ett positiv utfall. De mest lovande embryona väljs ut för återföring i livmodern, medan eventuellt kvarvarande embryon av god kvalitet frysförvaras för framtida användning. Detta ger dig trygghet och flexibilitet i din fertilitetsresa, med vår dedikation och expertis vid varje steg, strävar vi mot att göra din dröm om att bli förälder till verklighet.

 

Embryoåterföring

Embryo
© Ovumia

Embryoåterföring till livmodern är en skonsam process som utförs med en tunn kateter, styrd av ultraljud för precision. Tidigare var det vanligt med flera embryon samtidigt, men nu sätts ett embryo in i taget för att undvika tvillinggraviditet. Antalet embryon som återinförs bestäms i samråd med läkaren baserat på behandlingshistorik och önskemål.

För att optimera livmoderslemhinnans mottaglighet för embryot får patienten en hormonbehandling som stöd under återföringen. Två veckor efter proceduren kan ett graviditetstest genomföras. Vid positivt resultat utförs en första ultraljudsundersökning cirka fem veckor efter återföringen för att bekräfta graviditeten.

Om graviditeten fortskrider normalt, sköts vidare graviditetskontroller av mödravårdscentralen för att säkerställa en hälsosam och lyckad graviditet.

IVF Stockholm – frågor och svar

Här berättar vi mer om provrörsbefruktning och IVF.

Kan behandlingen ge några komplikationer?

Komplikationer vid IVF-behandlingar är väldigt ovanligt, cirka 2% av patienterna upplever problem. Överstimuleringssyndrom är en komplikation som kan uppstå, de kvinnor som drabbas av detta är de som reagerat kraftigt på hormonbehandlingen. Vårt erfarna team övervakar noggrant varje patient för att minimera risken för överstimuleringssyndrom. Om du upplever symtom på överstimulering, så som svullen buk eller andnöd, kontakta oss omedelbart för stöd och vidare vård.

IVF – vad kan du göra och inte göra?

  • Arbete. Det finns inga hinder för dig att arbete under tiden du genomgår en IVF-behandling. Vi rekommenderar att ni/du är lediga under dagen för äggplock.
  • Motion. Att röra på sig efter äggplock eller återföring är bara bra. Vi rekommenderar dock att undvika tunga lyft.
  • Sex. Vi rekommenderar er att avstå från samlag dagen före ägglossningssprutan och två veckor efter äggplocket. En risk för infektion förekommer.
  • Bad. Kvinnan rekommenderas att avstå från bad efter äggplock samt två veckor framåt. Det föreligger en infektionsrisken.

Om IVF inte lyckas – hur länge ska man vänta på nästa försök?

Efter äggplock och hormonstimulering behöver äggstockarna vila och återhämta sig. Rent medicinskt bör alltså inte en ny behandling inledas vid första blödningen efter behandlingen. Vänta istället till nästa period. Ofta kan det finnas en viss väntetid för IVF, så ni kan få vänta några ytterligare menstruationscykler innan det är dags för en ny behandling.

Bortsett från de rent fysiska aspekterna är det även viktigt att orka genomgå en ny IVF-behandling mentalt. Vid varje behandling skapas nya förväntningar om en framtid med efterlängtade barn. Om dessa förväntningar kan det ta tid att återhämta sig psykiskt. Därför behöver många en extra viloperiod innan en ny behandling.

Behöver man ta några mediciner för att genomgå IVF?

Vid IVF-behandling används olika slags läkemedel. Din ansvariga läkare kommer att ordinera aktuella läkemedel.
Läkemedelsformen kan vara både sprutor, nässpray, tabletter och vagitorier. Du kommer få instruktioner för administrering av aktuella läkemedel.

IVF – vi har lång erfarenhet av att arbeta med provrörsbefruktning i Stockholm

När du vänder dig till oss för IVF eller någon annan av våra behandlingar kan du känna dig trygg. Vi har lång erfarenhet av fertilitetsbehandling och är en ledande klinik inom IVF i Stockholm, Sverige och norra Europa. Vi är nyskapande pionjärer inom diagnostik och forskning kring embryon och ledande inom assisterad befruktning med donerade könsceller. Våra medarbetare vidareutbildar sig kontinuerligt och vi arbetar alltid med den modernaste och bästa tekniken

Har du frågor om hur du kan bli hjälpt på vägen mot graviditet? Välkommen att kontakta oss – vi är ledande inom IVF i Stockholm.