• sv
    • en

Priser

Fertilitetsutredning

Pris

Fertilitetsutredning som par

60 min, inkl. ultraljudsundersökning och blodprov (AMH + TSH), (inkluderar även spermaprov om aktuellt)

4000 SEK

Fertilitetsutredning som ensamstående kvinna

60 min, inkl. ultraljudsundersökning och blodprov (AMH + TSH),

2600 SEK

Fertilitetsutredning man

60 min, inkl. läkarbesök och spermaprov

2600 SEK

Fertilitetsutredning transman

60 min, inkl. ultraljudsundersökning och blodprov (AMH + TSH)

2600 SEK

Fertilitetsutredning transkvinna

60 min, inkl. läkarbesök och spermaprov

2600 SEK

Fertilitetsutredning med tidigare behandling

60 min, inkl. ultraljudsundersökning

2600 SEK

IVF/ICSI

Pris

IVF eller ICSI-behandling

Inklusive stimuleringsplanering, ultraljudsundersökningar, ägguttagning, spermieberedning, befruktning, embryoodling, 1 embryoöverföring (färskt eller fryst), eventuell frysning av embryon och 1:a års lagring.

41 500 SEK

Paket om 3 IVF-/ICSI-behandlingar

*Paketbehandling endast tillgänglig för patienter med normal chans att bli gravid (dvs normal äggreserv och normal nivå av AMH, inte tillgänglig för t.ex. spermafaktorpatienter). Läkaren kommer att bedöma om paret är berättigat till en paketbehandling.

<35 år

79 000 SEK

35-38 år

86 000 SEK

>38 år

89 000 SEK

Ingen ägguttag: administrativa kostnader och ultraljudskostnader

5500 SEK

IVF med donerade spermier

Pris

IVF donated sperm, första behandlingen

Inklusive stimuleringsplanering, ultraljudsundersökningar, ägguttagning, donatorspermier från Ovumia Groups spermiebank, spermieberedning, befruktning, embryoodling, 1 embryoöverföring (färskt eller fryst), eventuell frysning av embryon och 1:a års lagring.

54 000 SEK

Upprepad behandling

47 000 SEK

Insättning av embryon som frysförvarats

Pris

Insättning av fryst embryo (FET)

Inkl. tining och odling insättning av embryo, samt uppföljning

21 000 SEK

Insemination

Pris

Insemination med partners spermier (AIH)

Inkl. spermieberedning och insemination med ultraljud

9900 SEK

Donatorinsemination (AID)

Inkl. donatorspermier från Ovumia Groups spermiebank, spermieberedning och insemination med ultraljud

19 000 SEK

Donatorinsemination – 3 behandlingar*

41 000 SEK

Behandling med donerade ägg

Pris

Normalt paket (mål 2 blastocyst)

Inklusive donatorrelaterade kostnader, koordinering, donerade ägg från Ovumia Groups äggbank, ing av embryon (dag 5), 2 embryon, embryoöverföringbefruktning, blastocystodl, spermieanalys och beredning, frysning och kryokonservering av embryon under 1 år. Priset är delvis vägledande då behovet av besök och rutiner bestäms individuellt. Vi tar ut 3500 SEK för varje ytterligare (mer än 2) embryo som tas emot. Behandlingspriset inkluderar inte kostnaden för medicinering.

99 000 SEK

Stort paket (mål min 3 blastocyst)

Inklusive donatorrelaterade kostnader, koordinering, donerade ägg från Ovumia Groups äggbank, befruktning med IVF eller ICSI, blastocystodling av embryon (dag 5), 3 blastocystambryon, embryoöverföring, spermieanalys och beredning, frysning och kryokonservering av embryon för 1 år. Priset är delvis vägledande då behovet av besök och rutiner bestäms individuellt. Vi debiterar 3500 SEK för varje ytterligare (mer än 3) embryo som tas emot. Behandlingspriset inkluderar inte kostnaden för medicinering.

129 000 SEK

Dubbeldonation

Pris

Normalt paket (mål 2 blastocyst)

Inklusive donatorrelaterade kostnader, koordinering, donerade ägg och spermier från Ovumia Groups könscellsbank, befruktning, blastocystodling av embryon (dag 5), 2 embryon, embryoöverföring, spermieanalys och beredning, frysning och kryokonservering av embryon i 1 år. Priset är delvis vägledande då behovet av besök och rutiner bestäms individuellt. Vi tar ut 3500 SEK för varje ytterligare (mer än 2) embryo som tas emot. Behandlingspriset inkluderar inte kostnaden för medicinering.

109 000 SEK

Stort paket (mål min 3 blastocyst)

Inklusive donatorrelaterade kostnader, koordinering, donerade ägg och spermier från Ovumia Groups könscellsbank, befruktning med IVF eller ICSI, blastocystodling av embryon (dag 5), 3 blastocystambryon, embryoöverföring, spermieanalys och beredning, frysning och kryokonservering av embryon i 1 år. Priset är delvis vägledande då behovet av besök och rutiner bestäms individuellt. Vi debiterar 3500 SEK för varje ytterligare (mer än 3) embryo som tas emot. Behandlingspriset inkluderar inte kostnaden för medicinering.

139 000 SEK

Pris

Psykologkonsultation för äggdonationsbehandling

2000 SEK

Nedfrysning av ägg

Pris

Konsultation/utredning inför nedfrysning av ägg

60 min, inkl. ultraljudsundersökning och blodprov samt återbesök för provsvar och behandlingsplanering

2600 SEK

Första behandlingen

Inkluderar nedfrysning och ett års frysförvaring

33 000 SEK

Efterföljande behandlingar

28 000 SEK

Frysförvaring / år

(1:a året ingår i behandlingen)

3000 SEK

Nedfrysning av spermier

Pris

Konsultation/utredning inför nedfrysning av spermier

60 min, inkl. spermieranalys och läkarsamtal

6000 SEK

Nedfrysningsavgift

Inkluderar ett års frysförvaring.

4000 SEK

Blodprover/infektionsprover inför nedfrysning

1000 SEK

Frysförvaring / år

(1:a året ingår i behandlingen)

3000 SEK

Behandlingar med tidigare frysta ägg

Pris

Konsultation & behandlingsplanering

2000 SEK

IVF/ICSI med egna frysta ägg och mans/partners spermier

Inkluderar stimulering och en återföring

29 000 SEK

IVF/ICSI med egna frysta ägg och mans/partners spermier, paket med 3 behandlingar

Paketbehandling endast tillgänglig för patienter med normal chans att bli gravid (dvs normal äggreserv och normal nivå av AMH, inte tillgänglig för t.ex. spermafaktorpatienter). Läkaren kommer att bedöma om paret är berättigat till en paketbehandling.

78 000 SEK

IVF med donerade spermier efter äggfrys

40 000 SEK

Ultraljudsundersökning

Pris

Ultraljudsundersökning Ovumia patient

20 minuter

1800 SEK

Ultraljudsundersökning vid äggstimulering

20 minuter

2000 SEK

Tidigt graviditetsultraljud (Bokas i mån av tid)

2300 SEK

HSG

Ultraljudsundersökning av livmoder med koksalt

2000 SEK

HSSG

Ultraljudsundersökning av äggledarna med kontrast

2500 SEK

Övrigt

Pris

Spermieanalys

1800 SEK

Infektionsscreening

1000/pp SEK

Receptförnyelse

(ej fysiskt besök)

400 SEK
Observera att uteblivet besök/besök som avbokats mindre än 24 timmar innan besökstillfälle kommer att debiteras med 400 SEK.

Du kan betala för individuella besök med de vanligaste bank- och kreditkorten. Du kan få mer information om andra betalningsalternativ på vår klinik alternativt kontakta oss på info@ovumia.se.

Kontakta oss