• sv
    • en

Frysning och återföring av embryon

Boka tid

Frysning av embryon

När ägget befruktas av spermien bildas ett embryo. Ett Embryo kan bildas antingen via befruktning av donerade könsceller eller via IVF/ICSI där uttagna äggceller befruktas med spermier. Embryots utveckling sker relativt snabbt efter befruktning och de embryon som är av god kvalitet kan frysas in med så kallad vitirifikationsteknik. Vitrifikation är en blixtsnabb nedkylningsmetod och är lämpliga för embryon i alla stadier, speciellt lämplig för de känsliga äggen. 

Frysförvaring

Vitrifikation är en avancerad frysteknik som  används för att bevara embryot i ett skyddande tillstånd. Genom att använda speciella medel för att förhindra bildandet av skadliga iskristaller, förblir embryot i ett glasliknande tillstånd vid en extremt låg temperatur på -196°C med hjälp av flytande kväve. Denna metod är känd för att ge den bästa överlevnaden vid upptining av embryot, med över 80% framgångsgrad.

För att ytterligare skydd av embryots celler minskar vi vätskan i hålrummet hos det utvecklade embryot, även känt som blastocyst, med hjälp av en laser före nedfrysningen. På Ovumias fertilitetsklinik i Stockholm erbjuder vi möjligheten att spara frysta embryon i flera år för eventuella framtida återföranden, kända som PAS/FET-procedurer. Denna flexibilitet gör att tidpunkten för nya fertiliseringsbehandlingar kan väljas enligt parets eller kvinnans önskemål. En av de stora fördelarna med vitrifikationstekniken är att embryonas kvalitet inte försämras av frysförvaring. Det är viktigt att notera att enligt lag får frysta embryon bevaras i högst tio år. Vi på Ovumia är stolta över att kunna erbjuda denna banbrytande teknik för att maximera chanserna till framgångsrika fertilitetsbehandlingar samtidigt som vi respekterar och bevarar integriteten hos varje embryo.

Embryoåterföring (Frozen Embryo Transfer)

Frysta embryon har förmågan att överföras till livmodern vid en lämplig tidpunkt under en kvinnas naturliga menstruationscykel eller en hormonbehandlad cykel. Vår erfarenhet visar att över 80% av de frysta embryona överlever upptiningen framgångsrikt.

Det är viktigt att notera att statistiken visar att i genomsnitt leder cirka 40% av återföringarna av frysta embryon till graviditet. Denna siffra är en indikation på de framgångsrika resultaten som vi har uppnått genom våra behandlingar, men det är också viktigt att förstå att varje fall är unikt och resultatet kan variera från individ till individ.

Vi på Ovumia är stolta över den höga framgångsgraden och det förtroende våra patienter har för oss när de väljer att använda våra tjänster. Vi strävar alltid efter att erbjuda den bästa möjliga vård och stöd för varje individuell patient och ser fram emot att fortsätta vara en del av deras resa mot föräldraskap.