• sv
    • en

Frysa ägg Stockholm

Boka tid

Säker och effektiv frysning av dina ägg

Möjligheten att frysa ner sina ägg har funnits i många år. Oftast har det gjorts av medicinska skäl för att bevara fertiliteten. Det kan vara cancerbehandlingar som skadat äggstockarna, svår endometrios eller vissa autoimmuna sjukdomar som behandlas på ett sätt som försvagar äggreserverna i förtid. Äggfrysning kan också vara en metod för kvinnor under 35 år att förlänga sin fertila period om man av olika skäl önskar att skjuta upp sin familjebildning. Hos oss kan du frysa dina ägg på ett säkert sätt.

Boka tid

Äggcellens livscykel

Äggcellen är viktig för kvinnans fertilitet och samtidigt en av människans största cell på 0,1 mm. Vid födseln har en flicka cirka en miljon äggceller (i tidigt stadium) i sina äggstockar. Det är en unik äggreserv. Under kvinnans liv går en större andel av äggcellerna till spillo på grund av den så kallade ”inprogrammerade celldöden” (Apoptos). När kvinnan når fertil ålder och menstruationen börjar finns det cirka 400 000 äggceller kvar i äggstockarna. 300–500 av äggcellerna lossnar från äggstocken under kvinnans fertila år. Endast några av dessa befruktas vilket leder till graviditet.

Kvinnans fertilitet upphör redan flera år innan den egentliga övergångsåldern, som hos kvinnor i genomsnitt är 50–51 år. En regelbunden menstruationscykel garanterar alltså inte fertilitet hos äldre kvinnor. Tvärtom börjar kvinnans fertilitet i regel avta redan efter 30 år och än mer efter 35 års ålder. De individuella skillnaderna är dock stora. När antalet äggceller minskar och äggcellens kvalitet försämras då påverkas även fertiliteten. Vid stigande ålder ökar samtidigt risken för missfall och kromosomavvikelser hos fostret.

Undersökning av äggstockarnas reserv

Med en gynekologisk ultraljudsundersökning kan man få en uppfattning om antalet kvarvarande ägg i äggstockarna vid undersökningstillfället. Läkaren tittar även på AMH-hormonet (anti Müllerian hormone) som är ett hormon som utsöndras i blodcirkulationen ur äggstockarnas äggblåsor. Genom att undersöka AMH-nivån i blodet kan man också bedöma mängden kvarvarande ägg. AMH-nivån tillsammans med kvinnans ålder kan tillsammans ge en bra bedömning av kvinnans fertilitet.

Hur går det till vid äggfrysning?

Innan en äggfrysning stimuleras ägglossningen med hjälp av en hormonbehandling på cirka två veckor. Efter behandlingen sker ägguttaget.
Kvinnor som funderar på äggfrysning får alltid möjlighet att samtala med läkare och rekommenderas samtal med psykolog för att gå igenom både de medicinska och psykologiska aspekterna av en äggfrysning.

Boka tid 

Frysa ägg Stockholm – mer information

Motstridiga känslor är normala

Diskussionen om nedfrysning av äggceller kan väcka flera olika tankar och känslor, även motstridiga. Kvinnor som överväger att frysa sina ägg kan känna skuld över att de inte är redo att skaffa barn genast även om orsakerna till att de vill skaffa barn vid en senare tidpunkt vanligen är mycket förståeliga och motiverade. En kvinnor känner sig osäkra på om de överhuvudtaget någonsin vill ha barn. Andra har upplevt stora besvikelser när de har sökt en partner som de vill bilda den efterlängtade barnfamiljen med och den befintliga partnern tvekat att bli förälder. Ett samtal med en psykolog kan vara till stor hjälp för att hantera olika känslor och strukturera målen för den närmaste framtiden. Genom att frysa ned äggceller kan du stärka känslan av att ha maximerat chanserna att få barn när livssituationen är gynnsam.

Proaktiv nedfrysning av äggceller – hur går det till?

Precis som vid provrörsbefruktning förutsätter nedfrysning av äggceller också en hormonbehandling på cirka två veckor. Äggplockning sker efter behandlingen med läkemedel. Under mötet med ansvarig fertilitetsläkare fastställs äggstockarnas funktion och din äggreserv. Läkaren ger också detaljerad information om behandlingen som den proaktiva äggfrysningen innebär. Kvinnor som överväger detta samtalar också med Ovumias psykolog och går igenom de psykologiska aspekterna som är förknippade med detta.

Metoden för nedfrysning av äggceller

Nedfrysning av embryon är en laboratorieteknik som tillämpats sedan länge. Nedfrysning av äggceller är en mer komplicerad process än nedfrysning av embryon, eftersom äggcellen är stor och dess unika genetiska information är skörare än embryots. Vid nedfrysning av äggceller tillämpas vitrifiering, som innebär att äggcellerna fryses ned mycket snabbt till -196 grader i flytande kväve. Förvaringstiden inverkar inte på behandlingsresultatet.

Tack vare utvecklingen av nedfrysningsmetoden är provrörsbefruktning med frysta äggceller nu en normal åtgärd. Nedfrysning av äggceller är oerhört komplicerat, men det krävs särskild kompetens av embryologerna som utför fertilitetsbehandlingar. Kompetensen måste också hela tiden upprätthållas för att resultaten av behandlingen ska hållas på god nivå. vilket vi på Ovumia Stockholm kan säkerställa genom upprepade och återkommande utbildningar.

Befruktning och embryo­överföring

De frysta äggcellerna tinas och befruktas med spermier. Efter lyckad befruktning och embryogenes förs embryot in i livmodern 2–5 dagar efter befruktningen. Embryot kan överföras i kvinnans egen menstruationscykel, men vanligen behövs hormonbehandling för att göra livmodern redo för graviditeten. Överflödiga embryon av god kvalitet kan frysas för senare bruk precis som vid provrörsbefruktning.

Hur sannolikt är det att bli gravid?

Det är ytterst viktigt att förstå att nedfrysning av äggceller inte garanterar en graviditet. Resultatet av behandlingen påverkas mest av kvinnans ålder och äggstockarnas funktion vid äggfrysningen. Vid kliniker där nedfrysning av äggceller är etablerad praxis är resultaten jämförbara med resultaten av provrörsbefruktning. I genomsnitt leder 30–40 procent av överföringarna av färska embryon till en klinisk graviditet.

Ovumia har sedan sommaren 2015 en äggcellsbank med donerade äggceller. De behandlingar som gjorts visar att behandlingsresultaten är likadana som vid motsvarande behandlingar med donerade färska äggceller.

Hur går du tillväga om du är intresserad av proaktiv äggfrysning?

Boka en tid hos oss på Ovumia för rådgivning hos våra fertilitetsläkare. Ovumias fertilitetskontroll antingen ensam eller tillsammans med din partner är en bra första åtgärd om du/ni har frågor om fertilitet och är intresserade av proaktiv äggfrysning.

Hur många ägg ska man sikta på att frysa in?

Frågan hur många ägg man bör frysa in finns det inget enkelt svar på, då metoden är relativt ny med inte så många år på nacken. Än så länge kan man luta sig mot en prognosmodell från det Amerikanska Universitet Harvard, där man beräknar chansen att få minst ett barn vid olika åldrar och totalt nedfrysta ägg. Enligt modellen har man 90% chans att få barn om man har fryst in 20 ägg före 36 års ålder. För att nå samma sannolikhet till barn vid infrysning vid 37 års ålder behövs infrysning av drygt 30 ägg, enligt prognosmodellen.

Före infrysningen

Beroende på din specifika situation kan det bli aktuellt med obefruktade eller befruktade ägg (embryon). Obefruktade ägg kan frysas i obegränsad tid och det finns en mycket god chans att cellerna överlever upptiningen. Befruktade ägg kan frysas ned i fem år och förlängs ett år i taget. Även här är chansen till överlevnad mycket god när äggen tinas upp. De obefruktade äggen ägs av kvinnan, de befruktade äggen ägs av paret tillsammans.
Om du kommer till oss får du möjlighet att samtala med en specialist inom fertilitet som ger dig mer djupgående information om hur processen går till och hur dina framtida möjligheter att få barn ser ut.

Under

För att du ska kunna få flera ägg för nedfrysning måste äggstockarna stimuleras med hormoner. Denna hormonbehandling är individuellt anpassad för varje person, kan inledas när som helst under menstruationscykeln. För de allra flesta sker uttagningen av äggen mellan 12 och 16 dagar efter att hormonstimuleringen startat. Storleken på äggblåsorna och eventuella hormonnivåer bestämmer när uttaget kan ske. När det är dags för uttagning av dina frysta ägg kan du ta med någon som kan hålla dig sällskap och du får smärtstillande och eventuellt lugnande medel samt även lokalbedövning vid själva uttaget. För de flesta är processen helt odramatisk. Efter uttagningen, som brukar ta ungefär 15 minuter, får du vila i minst en timme innan du kan åka hem.

Efter

När du har lämnat ägg för nedfrysning erbjuds du kontroller en tid efter behandlingen. Då kontrolleras de hormonella nivåerna och vi diskuterar dina möjligheter till en framtida graviditet. Hur länge efter exempelvis en cancerbehandling du bör vänta med att försöka bli gravid beror på olika faktorer och bedöms tillsammans med din behandlande läkare.

Beroende på resultaten av de undersökningar som har gjorts i samband med nedfrysningen får du råd om dina chanser att få barn och om du eventuellt behöver ta nya hormontillskott.

Välkommen att kontakta oss om du vill frysa in dina ägg för framtiden – vår klinik är ledande inom området i Stockholm.