• sv
    • en

Fertilitetsundersökning

För par som har försökt att få barn under åtskilliga månader kan osäkerheten öka. Vi rekommenderar er att söka hjälp efter 6 månader av aktivt försökande. Det första steget är att starta en fertilitetsundersökning, som anpassas efter er unika situation. Vi skräddarsyr en individuell plan med de nödvändiga undersökningarna för att få en heltäckande bild av situationen. Utifrån resultaten av dessa undersökningar utvärderar vi lämpliga behandlingsmetoder och arbetar sedan fram en personlig behandlingsplan för varje par, med målet att maximera chanserna till en lyckad graviditet.

Vi har en öppen och kontinuerlig dialog med paren. Ni har sista ordet i samråd med våra specialistläkare när det gäller vilka behandlingar ni känner er redo att genomgå samt vilken tidsram ni föredrar. Vårt mål är att erbjuda stöd och expertis för att göra er fertilitetsresa så smidig och individanpassad som möjligt.  Vi är stolta över att våra behandlingar inom fertilitet har framgångsrika resultat. 80-85% av paren som söker hjälp hos oss för ofrivillig barnlöshet uppnår sina önskade resultat genom våra behandlingar på Ovumia. Vi strävar alltid efter att vara en pålitlig partner på er resa.

Kom till det första besöket tillsammans

Vid det första besöket intervjuas paret av en erfaren läkare och tillsammans undersöker vi närmare eventuella faktorer i parets hälsotillstånd och livsstil som kan påverka ofrivillig barnlöshet. För att vår läkare ska få en mer detaljerad förståelse rekommenderas kvinnan att genomgå en gynekologisk undersökning samt en ultraljudsundersökning. Mannen rekommenderas att genomgå en spermieanalys, där vi kontrollerar antal och kvalitet.

Baserat på resultaten ifrån undersökningarna utformas en idnuviduell plan för vidare tester och utredningar. Paret informeras om de olika behandlingsalternativen som finns tillgängliga. Har tidigare behandlingar och utredningar genomförts på annan klinik, vill vi på Ovumia Stockholm gärna ta del av dessa relevanta dokument.

Under det första besöket erhåller du/ni även information om vår klinik samt får möjlighet att träffa våra kompetenta barnmorskor. Vår ambition är att skapa en öppen och informativ miljö där ni känner er trygg, väl omhändertagna och väl informerade om varje steg på er fertilitetsresa.

Vid en fertilitetsundersökning utreds primärt följande:
– Äggstockskapaciteten. Mognar och lossnar en äggcell hos kvinnan under menstruationscykeln?
– Kan könscellerna mötas, d.v.s. är kvinnans äggledare öppna?
– Har mannen tillräckligt med rörliga spermier i sädesvätskan?

Boka en tid för ett första besök!

 

Boka tid

Kartläggning av menstruations­cykeln

Vi använder en kombination av hormontester genom blodprov samt ultraljud för att noggrant kartlägga din menstruationscykel och dess faser. Undersökningarna utförs vid olika tidpunkter under cykeln för att ge oss en omfattande bild av äggstockarnas och livmoderns aktivitet. Hormontesterna genom blodprover hjälper oss att övervaka nivåerna av de olika hormonerna som är centrala för ägglossning och äggets mognad. Ultraljudsundersökningar genomförs för att visuellt kunna följa utveckligen och mognad av äggblåsan samt för att bedöma tillväxten av slemhinnan i livmodern i relation till äggblåsans utveckling. Genom att kombinera dessa metoder erhåller vi en detaljerad förståelse för de olika faserna i menstruationscykeln. Detta gör det möjligt för oss att individanpassa och planera fertilitetsbehandlingen utifrån specifika behov och maximera chanserna för en framgångsrik graviditet.
Genom detta arbetssätt strävar vi efter att skapa en skräddarsydd och effektiv behandlingsplan för varje individ som söker sig till vår klinik.

Undersökning av äggledarna

Om behov finns för att göra en undersökning av äggledarna ska menstruationsblödningen ha upphört helt  före undersökningsdagen. Under proceduren användes en tunn kateter för att spruta in koksaltlösning och luft i livmoderkavitet. Med ultraljud övervakar man luftbubblornas färd genom äggledarna samt äggstockarna. Genom att följa luftbubblornas rörelser får läkaren viktig information om äggledarnas öppenhet och eventuella blockeringar. Detta ger läkaren en klar bild av äggledarnas funktion. Även strukturen i livmoderkavitet kontrolleras för upptäcka och identifiera eventuella avvikelser och hinder. Denna undersökning hjälper läkaren att diagnostisera och utvärdera dina förutsättningar för en graviditet och kan vara en central del av fertilitetsutredningen. Det är skonsam procedur som ger oss viktig information för att kunna skapa en individuell skräddarsydd behandlingsplan utifrån dina specifika behov.  

Analys av spermier

En analys av mannen spermier är en viktig del av fertilitetsundersökningen. Mannen får lämna ett spermaprov i ett privat och lugnt rum på kliniken. I analysen av spermierna analyseras flera olika parametrar för att få en helhetsbild. Dessa parametrar inkluderar volym, koncentration (antal spermier per milliliter), totala antalet spermier, dess rörlighet samt eventuella spermierantikroppar. Resultatet av spermieanalysen ger viktig information om mannens fertilitet och hjälper oss att förstå eventuella faktorer som kan påverka framtida möjlighet till graviditet. Detta bidrar till att skapa en heltäckande bild av parets fertilitet och hjälper till att vägleda vidare i utredningen och behandlingen av ofrivillig barnlöshet.

Fertilitets­rådgivning

Hos oss på Ovumia Stockholm erbjuder vi rådgivning om fertilitet även om ni/du inte planerar en graviditet för tillfället. Vi har stor förståelse för att vissa medicinska situationen och livsstilssituationer kan påverka möjligheten att bilda familj i framtiden och då finns vi här för att erbjuda stöd och expertis inom området.

Män med tidigare behandlad testikelretention, testikelinflammation eller pungbråck kan känna oro över spermiekvaliteten och dess påverkan på möjligheten att bli föräldrer. Likaså kan kvinnor med sjukdomar som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), menstruationsstörningar, endometrios, hormonella obalanser, ätstörningar eller barndomsrelaterade maligna sjukdomar behöva rådgivning då dessa tillstånd kan påverka fertiliteten.Om du befinner dig i en liknande situation är du välkommen att kontakta oss på Ovumia för att träffa en specialist inom reproduktionsmedicin. Vi erbjuder skräddarsydda rådgivningstjänster baserade på din individuella situation och arbetar alltid för att skapa en trygg och stödjande miljö för att hjälpa dig i dina framtida planer kring familjebildning.

 

Kontakta oss