• sv
    • en

Fertilitets­behandlingar med donerade spermier

Med över 30 års erfarenhet är Ovumia ledande i Skandinavien av fertilitetsbehandlingar. Ovumia erbjuder donerade spermier av hög kvalitet och donationerna sker alltid tryggt och säkert på någon av Ovumias kliniker.

Boka tid

Rådgivning

Det är ett stort beslut att genomgå behandlingar med donerade spermier. Vi på Ovumia förstår att donerade könsceller behövs av många olika skäl. Ofta har beslutet att genomgå en fertilitetsbehandling föregåtts av en känslosam resa med mycket betänketid. För oss på Ovumia är det viktigt att ni känner er sedda och får stöd i de beslut som rör en fertilitetsbehandling. Vi är noggranna med att ge personlig rådgivning och tillsammans diskutera fram en behandlingsform som är lämplig för er familj.

Närbild på ett litet barns sandiga fötter som blir buren i famnen av sin mamma

Behandlingsformer med donerade spermier

Det finns två behandlingsformer med donerade spermier: insemination eller provrörsbefruktning (IVF).
Vid insemination förs upptinade spermier in i kvinnans livmoder i samband med kvinnans ägglossning, antingen i naturlig menstruationscykel eller hormonbehandlad cykel. Läs mer om insemination här.

Vid provrörsbefruktning (IVF) sker befruktningen av kvinnans ägg utanför kroppen och donerade spermier kan även användas för ändamålet. På Ovumia sker alltid befruktningen i ett högklassigt laboratorium, läs mer om IVF-behandling här.

Boka tid

Donatorer

Ovumia använder spermier från klinikernas egna ägg- och spermiebank. Vi har ett stort utbud av donerade könsceller vilket bidrar till att det inte finns någon väntetid för fertilitetsbehandlingar med donerade spermier. Donatorerna är friska män mellan 18 och 45år. De är även infektionsscreenade. De är även noggrant utvalda i enlighet med gällande lagstiftning samt europeiska och internationella kvalitetsstandarder.

Matchning:
Enligt Svensk lagstiftning är det inte tillåtet att patienten själv väljer egenskaper hos donatorn.
Donator utses efter utseende på mottagaren och hänsyn tas till etniskt ursprung, hårfärg, ögonfärg och kroppsbyggnad. Det är läkare och barnmorska som tillsammans väljer en lämplig donator. Vi har inte möjlighet att tillmötesgå egna önskemål då vi har ett begränsat antal donatorer.
I Sverige är det endast tillåtet att vara donator av altruistiska skäl. En mindre ekonomisk ersättning utbetalas till donatorn för att täcka resekostnader och förlorad arbetsinkomst