• sv
    • en

Äggdonation Stockholm – behandlingar med donerade äggceller

Donerade ägg av högsta kvalitet

Ovumia är ledande i Skandinavien inom fertilitetsbehandlingar med över 30 års erfarenhet. Ovumia erbjuder donerade äggceller av hög kvalitet och har en egen äggcellsbank (The Ovumia Egg Bank) i Finland. I vårt donationsprogram finns både färska och nedfrysta donerade äggceller och vi är noggranna med att ta hand om våra donatorer. Välkommen att kontakta oss för äggdonation i Stockholm.

Donatorer:

Ovumia använder donerade ägg från klinikernas egna ägg- och spermiebank. Vi har ett stort utbud av donerade könsceller vilket bidrar till at det inte finns någon väntetid för fertilitetsbehandlingar med donerade ägg. Våra donatorer är friska kvinnor mellan 20-35år, testade för infektionssjukdomar. De är även noggrant utvalda i enlighet med gällande lagstiftning samt europeiska och internationella kvalitetsstandarder.

Matchning:

Patienten får inte enligt svensk lagstiftning själv välja egenskaper hos donatorn. Ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad gos donatorn matchas med kvinnan som skall bära graviditeten. Vid behandling hos par matchas donatorn mot föräldern som inte skall bära barnet under graviditeten.

Äggdonation – behandling

Fertilitetsbehandlingar med donerade äggceller är en möjlighet som erbjuds både par och ensamstående kvinnor som är ofrivilligt barnlösa, särskilt i de fall där kvinnan har en nedsatt funktion i äggstockarna. Orsaker till nedsatt funktion kan vara tidig menopaus, tidigare operationer eller sjukdomar som kan påverkar äggstockarna negativt.

Vi är stolta över att ta emot patienter från hela världen. Ovumia står för 75 procent av alla fertilitetsbehandlingar med donerade äggceller i Finland, och nu erbjuder vi denna tjänst även på vår klinik i Stockholm.

Äggdonation Stockholm – donator-IVF

Vid så kallad donator-IVF (äggdonation) används spermier och/eller ägg som har donerats. I Sverige är det obligatoriskt med öppen donator. Det betyder att barnet har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung i mogen ålder. När val av donator har gjorts förs spermier och ägg samman i en odlingsskål på laboratoriet så att befruktningen kan ske. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern. I samband med uttag av ägg erhåller du smärtlindring. Även en kombination av lugnade medicin, lokal smärtlindring i vaginaltoppen samt intravenös smärtlindring kan erbjudas.

Kontakta oss idag om du vill veta mer – på vår fertilitetsklinik i Stockholm har vi stor erfarenhet när det handlar om IVF med äggdonation.

Äggdonation Stockholm – därför är behovet så stort

Barnlöshet är ett mycket vanligt problem – hela 10 procent av heterosexuella par. Ibland beror det på avsaknad spermier eller att de är så få och av dålig kvalitet att de inte kan användas för behandling. I andra fall kan det bero på att kvinna saknar ägg eller har en otillräckligt äggreserv. I dessa fall finns det två möjligheter till behandling, insemination eller provrörsbefruktning. Men då krävs det donerade ägg eller spermier för att det ska finnas en chans att bli gravida.

Vilka kan få behandling med donerade ägg?

  • Kvinnor med äggstockar som har slutat fungera (även benämnt för tidigt klimakterium).
  • Kvinnor som har äggstockar som inte fungerar på grund av cellgifter eller strålbehandling, eller har fått äggstockarna bortopererade på grund av exempelvis cystor eller tumörer.
  • Kvinnor med nedsatt äggstocksfunktion som har upptäckts i samband med assisterad behandling.
  • Kvinnor som inte bör bli gravida med egna ägg av olika genetiska skäl, som risk för sjukdomar.

Psykolog och läkare avgör vem som är lämplig för behandling och föräldraskap.
Vi avråder från donation från anhöriga.

Äggdonation Stockholm – så går det till

  • Donatorn utses efter olika kriterier, hänsyn tas till bland annat etniskt ursprung, hårfärg, ögonfärg. Läkare och barnmorska väljer en lämplig donator till mottagaren.
  • Behandlingar vid äggdonation görs med provrörsbefruktning (IVF). Det innebär att donatorn hormonbehandlats. Behandlingen tar cirka 2 veckor att genomföra.
  • När det är dags för befruktning sammanförs ägg från donatorn med spermier från mannen i paret som vill skaffa barn. I fall med dubbeldonation befruktas de uttagna äggen med donatorspermier. Embryoåterföringen till kvinnan sker när livmoderslemhinna är förberedd. Om det blir fler embryon av bra kvalitet kan de frysas ned för att eventuellt användas senare.

Har du fler frågor om äggdonation och IVF? Välkommen till vår fertilitetsklinik i Stockholm så hjälper vi dig.