• sv
    • en

Fertilitetsbehandling Stockholm

Er behandlingsväg är unik.
Vi erbjuder en individuell behandlingsplan.

Fertilitetsbehandling – individuell plan

På Ovumia Stockholm är vi här för att ge dig den support och expertis du behöver på din fertilitetsresa. Vid ditt första besök möter du vår erfarna specialistläkare inom fertilitet. Tillsammans tar vi oss tid att förstå din unika situation och planerar en behandlingsplan som passar dig bäst. Vi fokuserar på att erbjuda en trygg och stöttande miljö med en imponerande framgångsgrad på 80-85% för våra fertilitetsbehandlingar. Kontakta oss idag för mer information och låt oss vara en del av din fertilitetsresa.

Boka första besök

Behandlingar

Fertilitetsbehandling – grundläggande information

Det finns flera olika fertilitetsbehandlingar och valet av behandling beror på din/er specifika bakgrund och hälsohistoria. För att kunna säkerställa att behandlingen är anpassad och effektiv efter just dig så inleder vi alltid med en fertilitetsutredning.

Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna att bli gravid och identifiera eventuella orsaker till tidigare svårigheter att bli spontant gravid. Vi finns här för att ge dig/er den support och expertis som behövs för att kunna navigera er genom denna process och hjälpa er/dig att uppå önskat resultat.

Fertilitetsutredning – olika varianter

  • Rådgivning. Rådgivande samtal med specialistläkare utifrån er/ditt specifika behov samt utifrån era/dina förutsättningar.
  • Stimulerad ägglossning. Kvinnan genomgår hormonbehandling för att främja ägglossning och öka chanserna till graviditet.
  • Insemination.  Spermier, antingen från partnern eller en donator, placeras direkt i livmodern under ägglossning för att underlätta befruktningen.
  • Provrörsbefruktning (IVF). Efter hormonstimulering för att producera ägg, tas äggen ut och befruktas med spermier i laboratoriet. Ett valt embryo sätts sedan tillbaka i livmodern.
  • Äggdonation. IVF-processen används, men ägget kommer från en donator. Det befruktade embryot överförs sedan till mottagarens livmoder.
  • Kirurgiskt uthämtande av spermier. Om mannen inte har spermier i ejakulatet kan de kirurgiskt extraheras för användning i fertilitetsbehandlingar.

Fertilitetsbehandling – fyra viktiga punkter

Infertilitet är inte ovanligt

Faktum är att ett av sex par påverkas av infertilitet, och orsakerna kan vara lika vanliga hos både mannen och kvinnan. Det är ofta svårt att fastställa varför ett par har svårt att bli gravida. Hos oss på Ovumia förstår vi den utmaningen och är här för att erbjuda stöd och lösningar för alla som kämpar med fertilitetsproblem. Oavsett bakgrund eller orsak, finns det hjälp att få. Kontakta oss gärna för att ta reda på hur vi kan hjälpa er.

Ålder spelar roll

När vi når en viss ålder kan fertiliteten förändras och det är naturligt att känna oro över möjligheterna till graviditet. Kvinnors fertilitet sjunker kraftigt efter 40 års ålder på grund av minskat antal ägg och försämrad kvalitet över tiden. Även mannens spermier påverkas, men inte i samma utsträckning.

De flesta behöver mer än ett försök

IVF-behandlingar lyckas i ungefär 35 procent av fallen, vilket innebär att många barnlösa kvinnor behöver flera försök innan de blir gravida. Detsamma gäller för par som lyckas uppnå graviditet utan behandling. Hos oss finns vi här för att ge stöd och vägledning genom hela processen, oavsett hur många försök som krävs.

Lång erfarenhet av fertilitetsbehandlingar

På Ovumia har vi över 30 års erfarenhet av fertilitetsbehandling och är en ledande klinik i Stockholm, Sverige och norra Europa. Vi är nyskapande pionjärer inom diagnostik och forskning kring embryon och ledande inom assisterad befruktning med donerade könsceller. Sedan vi startade verksamheten har tusentals barn kommer till världen med hjälp av våra fertilitetsbehandlingar.

Har du frågor om hur du kan bli hjälpt på vägen mot graviditet? Välkommen att kontakta oss – vi är ledande inom fertilitetsbehandlingar i Stockholm.